میزان صادرات گاز در دولت یازدهم؟ – نیوزبازتاب خبر news.ir

میزان صادرات گاز در دولت یازدهم؟

اقتصاد نیوز: پایگاه اطلاع رسانی دولت گزارش داد که با رشد ۹۳ درصدی، صادرات گاز ایران به کشورهای همسایه در سال ۹۸ به ۱۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون متر مکعب رسید در حالی که این عدد در سال ۹۲ حدود ۹ میلیارد مترمکعب بود.

لینک منبع: میزان صادرات گاز در دولت یازدهم؟ – نیوز

https://www.news.ir/141782/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%9F/

خبر اقتصادی