میرسلیم سرنوشت آمریکا را پیش‌بینی کرد – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز این نماینده اصولگرا در حساب کاربری خود درتوییتر نوشت: «تبعیض نژادی و بی عدالتی داخلی آمریکا، و زورگویی و سلطه‌گری نسبت به کشورهای مستقل، مقاوم و آزادیخواه جهان، آمریکا را به فروپاشی می‌کشاند.»

لینک منبع: میرسلیم سرنوشت آمریکا را پیش‌بینی کرد – نیوز

https://www.news.ir/129380/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/

خبر اقتصادی