مکرون لبنان را تهدید کرد – نیوزبازتاب خبر news.ir

مکرون لبنان را تهدید کرد


اقتصاد نیوز :

مکرون به گفته بسیاری از تحلیلگران همچنان لبنان را مستعمره کشور خود می‌داند، در بازدید از مناطق یادشده با جمعی مواجه شد و به آنها گفت که از «ابتکاری سیاسی» رونمایی خواهد کرد.

لینک منبع: مکرون لبنان را تهدید کرد – نیوز

https://www.news.ir/140269/%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/

خبر اقتصادی