مکتب عوام‌گرایی – نیوزبازتاب خبر news.ir

همه انسان‌ها با هم برابر هستند، منابع بی‌شمار است، همه باید سهم یکسانی داشته باشند، ثروتمندان همه ابزارهای قدرت را در اختیار دارند، جهان در دست سرمایه‌داران است و سیستم سرمایه‌داری عامل بدبختی بشر محسوب می‌شود.

.rating-news clearbox {display: none;}

نوشته مکتب عوام‌گرایی اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: مکتب عوام‌گرایی – نیوز

https://www.news.ir/202034/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C/

خبر اقتصادی