موضع‌گیری جالب مداحان بوشهری درباره مراسم محرم امسال – نیوزبازتاب خبر news.ir

اقتصادنیوز: جمعی از مداحان بوشهری با گوشزد کردن مخاطرات تجمعات در ماه محرم اعلام کردند برای حفاظت از جان مردم، از سینه‌زنی و عزاداری‌های تجمعی در محرم خودداری خواهند کرد.

لینک منبع: موضع‌گیری جالب مداحان بوشهری درباره مراسم محرم امسال – نیوز

https://www.news.ir/129461/%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85/

خبر اقتصادی