مقصد ماسک های دپو شده کجا است ؟ – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم ، جمشید گلپور با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۱۸ میلیون عدد ماسک دپو شده در اختیار هیأت امنای ارزی قرار دارد، افزود: وزارت بهداشت هنوز تصمیمی برای خرید این ماسک ها نگرفته و یا اجازه فروش آنها را نداده است.

وی با تأکید بر اینکه این میزان ماسک دپو شده با اجازه خود وزارت بهداشت مجوز واردات پیدا کرده بود، گفت: البته قرار نیست این ماسک ها در سطح شهر و به مردم فروخته شود بلکه آنها به نوعی ذخایری برای شرایط اضطراری آنهم برای مراکز درمانی هستند.

رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت تأکید کرد:  قرار نیست ماسک وارداتی به مردم فروخته شود.

 

لینک منبع: مقصد ماسک های دپو شده کجا است ؟ – نیوز

https://www.news.ir/126574/%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%BE%D9%88-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%9F/

خبر اقتصادی