معرفی یک چهره مشهور دیگر کشته شده در انفجار بیروت – نیوزبازتاب خبر news.ir

معرفی یک چهره مشهور دیگر  کشته شده در انفجار بیروت

اقتصادنیوز: وزارت امور خارجه هلند اعلام کرد که همسر سفیر این کشور در لبنان که در انفجار مهیب روز سه شنبه بندر بیروت مجروح شده بود، براثر شدت جراحات وارده امروز(شنبه) در گذشت.

لینک منبع: معرفی یک چهره مشهور دیگر کشته شده در انفجار بیروت – نیوز

https://www.news.ir/141521/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86/

خبر اقتصادی