معرفی نقدشونده‌ترین صنایع در بورس تهران – نیوزبازتاب خبر news.ir

 معرفی نقدشونده‌ترین صنایع در بورس تهران

اقتصادنیوز: با توجه به ارزش بازاری متفاوت صنایع بورسی، شاید بجا باشد ارزش دادوستدها بر مبنای ارزش بازار مورد مقایسه قرار گیرد، مقایسه‌ای که اطلاعات متفاوتی را حاصل می‌کند.

لینک منبع: معرفی نقدشونده‌ترین صنایع در بورس تهران – نیوز

https://www.news.ir/143253/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1/

خبر اقتصادی