مشتریان ایرانی از ۴۰۰ میلیون یورو صرفه‌جویی شده بابت داخلی‌سازی قطعات خودرو چقدر سود کردند – نیوزبازتاب خبر news.ir

مشتریان ایرانی از ۴۰۰ میلیون یورو صرفه‌جویی شده بابت داخلی‌سازی قطعات خودرو چقدر سود کردند

اقتصادنیوز : پویش داخلی‌سازی قطعات توقعات زیادی برای کم کردن هزینه تولید و به دنبال آن کاهش قیمت خودرو به وجود آورد، این در شرایطی است که با دور جدید افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو حالا این سوال مطرح شده که داخلی‌سازی چه سهمی در تعیین قیمت خودرو دارد؟

لینک منبع: مشتریان ایرانی از ۴۰۰ میلیون یورو صرفه‌جویی شده بابت داخلی‌سازی قطعات خودرو چقدر سود کردند – نیوز

https://www.news.ir/132579/%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87/

خبر اقتصادی