مرز حمایت دلار شکست/ معامله گران ارزی کنار کشیدند – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصاد نیوز، برخی معامله گران بر پایه تحلیل های فنی اقدام به خرید و فروش دلار در بازار می کنند. برای این معامله گران برخی نقاط قیمتی مهم هستند زیرا می تواند روند بازار را در ادامه روز مشخص کند.

امروز بسیاری از تحلیل های فنی نقطه حمایت دلار بر اساس بازار هرات ۲۸ هزار ۷۵۰ تومان عنوان کرده می کردند. این نقطه به معنای ان است که اگر قیمت دلار از این سطح پایین تر بیاید روند نزولی خواهد شد. در مقابل نقطه مقاومت که نماد صعود قیمت در بازار است ۲۸ هزار ۹۵۰ تومان محاسبه شد.

در میانه روز کف حمایت دلار در بازار هرات که معمولا قیمت پایین تری از تهران دارد شکسته شد تا تحلیل گران فنی به معامله گران پیشنهاد بدهند فعلا از بازار کنار بشکند و خرید و فروش نکنند.

کف حمایت ۲۸ هزار ۷۵۰ تومان برای بازار دلار کف مهمی به حساب می امد و با شسکت این کف احتمال دارد حجم خرید ها در بازار کم شود. احتمال دارد قیمت دلار تا سطح ۲۸ هزار ۷۱۰ پایین بیاید.

کاهش ۴۰۰ تومانی قیمت دلار

با شکست مرز حمایتی دلار در بازار هرات، قیمت دلار در بازار تهران نیز ۴۰۰ تومان پایین آمد و در مرز ۲۹ هزار تومان قرار گرفت. درهم در سطح ۸ هزار تومان قرار دارد و معاملات آن کم‌حجم برآورد می‌شود با این دست‌فرمان بازار تیر برخی نوسان گیر برای رساندن دلار به ۳۰ هزار تومان به نظر می‌رسد در امروز شکست‌خورده باشد.

 

لینک منبع: مرز حمایت دلار شکست/ معامله گران ارزی کنار کشیدند – نیوز

https://www.news.ir/206083/%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86/

خبر اقتصادی