مراسم واکاوی عملیات مرصاد لغو شد – نیوزبازتاب خبر news.ir

اقتصادنیوز: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در آستانه سالروز عملیات مرصاد قرار بود با حضور فرماندهان دفاع مقدس به واکاوی این عملیات بپردازد که این مراسم لغو شد.

لینک منبع: مراسم واکاوی عملیات مرصاد لغو شد – نیوز

https://www.news.ir/118952/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B4%D8%AF/

خبر اقتصادی