مراسم بی‌سابقه عزاداری امام‌حسین(ع) در حضور مقام‌معظم رهبری+عکس – نیوزبازتاب خبر news.ir

لینک منبع: مراسم بی‌سابقه عزاداری امام‌حسین(ع) در حضور مقام‌معظم رهبری+عکس – نیوز

https://www.news.ir/164239/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%B9-%D8%AF/

خبر اقتصادی