مراجعه به خیاطان ۵۰ درصد کاهش یافت – نیوزبازتاب خبر news.ir

مراجعه به خیاطان ۵۰ درصد کاهش یافت

رییس اتحادیه خیاطان اظهار داشت: تقریبا الان هیچ خبری از کار نیست، به خاطر وضعیت اقتصادی و کرونا، بالای ۵۰ درصد کاهش تقاضا داشتیم. تقریبا کارگاه‌های ما تعطیل هستند.

حبیب طهماسبی نیک، رییس اتحادیه خیاطان زنانه – مردانه تهران، در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت: تقریبا الان هیچ خبری از کار نیست، به خاطر وضعیت اقتصادی و کرونا، بالای ۵۰ درصد کاهش تقاضا داشتیم. تقریبا کارگاه‌های ما تعطیل هستند.

وی افزود: مردم دیگر توان خرید ندارند، همه چیز گران شده است اما حتی اگر قیمت‌های سال پیش هم بود باز مردم توان خرید نداشتند.

وی در ادامه افزود:‌ مردم برای تعمیر لباس کمتر مراجعه می‌کنند. البته لباسی خریداری نمی‌شود تا برای اندازه کردن آن یا اصلاح آن به ما مراجعه کنند. برای لباس‌های قدیمی هم همیشه کم مراجعه می‌کردند.

طهماسبی نیک در پایان تصریح کرد:‌ هر سال ما به دولت مالیات می‌دادیم، الان و در این وضعیت می‌خواهیم به ما کمک و بررسی کند که وضعیت اصناف به چه شکل است و اگر بدنبال حمایت از تولید هستند، امسال را مالیات نگیرند.

لینک منبع: مراجعه به خیاطان ۵۰ درصد کاهش یافت – نیوز

https://www.news.ir/243259/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D9%86-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA/

خبر اقتصادی