محاسبه مزد روز‌های تعطیل هفتگی، رسمی و استحقاقی کارگران چگونه انجام می‌شود؟ – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان: نحوه احتساب مزد روز‌های تعطیل جمعه و روز‌های تعطیل رسمی و مرخصی استحقاقی کارگران کارمزد تابع ماده ۴۳ قانون کار بوده و ماخذ محاسبه مزد، حقوق، حق سنوات و مزایای پایان کار موضوع مواد ۱۸، ۲۰، ۲۷، ۲۹، ۳۱ و ۳۲، قانون کار در مورد آنان میانگین مجموع پرداختی‌ها در آخرین ۹۰ روز کارکردشان خواهد بود.

ضمناً هر گاه ساعات کار کارگران کارمزد کمتر از ساعات کار تمام وقت کارگاه باشد مزایای رفاهی و انگیزه‌ای به نسبت ساعات کار و به ماخذ ساعات کار تمام وقت محاسبه و پرداخت می‌شود.

 

 

لینک منبع: محاسبه مزد روز‌های تعطیل هفتگی، رسمی و استحقاقی کارگران چگونه انجام می‌شود؟ – نیوز

https://www.news.ir/128116/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C/

خبر اقتصادی