مجری معروف تصادف کرد/ عکسی از صحنه حادثه – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصاد نیوز؛ مجری برنامه فوتبال یک امروز دچار سانحه رانندگی شد و نتوانست این برنامه مربوط به لیگ دسته اول را اجرا کند.

مجتبی پوربخش در تصادفی دچار آسیب دیدگی مهره‌های گردن شد و به همین خاطر برنامه فوتبال یک امروز پخش نمی‌شود.

 

 

 

لینک منبع: مجری معروف تصادف کرد/ عکسی از صحنه حادثه – نیوز

https://www.news.ir/140601/%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87/

خبر اقتصادی