ماموریت ۶ وزیر برای رسیدگی به مشکلات اسلامشهر – نیوزبازتاب خبر news.ir

اقتصادنیوز: فرماندار شهرستان اسلامشهر گفت: معاون اول رئیس جمهوری به ۶ وزیر و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای رسیدگی به مسائل و مشکلات این شهرستان دستورات لازم را صادر کرده است.

لینک منبع: ماموریت ۶ وزیر برای رسیدگی به مشکلات اسلامشهر – نیوز

https://www.news.ir/122897/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DB%B6-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3/

خبر اقتصادی