لغو طرح ترافیک در هفته آینده – نیوزبازتاب خبر news.ir

لغو طرح ترافیک در هفته آینده

معاون شهردار تهران خبر داد:


اقتصاد نیوز :

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از لغو طرح ترافیک تهران در هفته آینده بر اساس تصمیم اتخاذ شده در کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا خبر داد.

لینک منبع: لغو طرح ترافیک در هفته آینده – نیوز

https://www.news.ir/138268/%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87/

خبر اقتصادی