قیمت یورو امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ – نیوزبازتاب خبر news.ir

اقتصاد نیوز : بازار امروز شاهد افزایش قیمت یورو است که ۲۹,۷۷۲ (بیست و نه هزار و هفتصد و هفتاد و دو ) تومان ارزش گذاری شد.

نوشته قیمت یورو امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: قیمت یورو امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ – نیوز

https://www.news.ir/356103/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B5/

خبر اقتصادی