قیمت پژو ۲۰۶ پراید در بازار چند /آخرین قیمت خودرو در بازار – نیوزبازتاب خبر news.ir

قیمت پژو ۲۰۶ پراید در بازار چند /آخرین قیمت خودرو در بازار


اقتصاد نیوز :

بررسی روند بازار خودرو در روز گذشته، از روز آرام بازار حکایت دارد؛ این در شرایطی است که در هفته‌ها و به‌خصوص روزهای اخیر، روند قیمتی بازار خودرو نزولی بوده است.

لینک منبع: قیمت پژو ۲۰۶ پراید در بازار چند /آخرین قیمت خودرو در بازار – نیوز

https://www.news.ir/162730/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B6-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82/

خبر اقتصادی