قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ – نیوزبازتاب خبر news.ir

اقتصاد نیوز : قیمت سکه تمام امروز در بازار با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی همراه شد و به ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و ششصد هزار) تومان رسید.

نوشته قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ – نیوز

https://www.news.ir/229272/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85%E2%80%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8/

خبر اقتصادی