قیمت دلار کاهش یافت امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱/قیمت درهم امارات (حواله) امروز _ نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز،قیمت دلار کاهش یافت امروز در بازار آزاد در حالی که یورو و پوند ثبات قیمت را تجربه کردند.

 

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار کاهش یافت در بازار آزاد، امروز به ۲۵,۷۵۰ (بیست و پنج هزار و هفتصد و پنجاه) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۵,۷۵۰-۱۰-۰.۰۴۱۱:۰۸
۲۵,۷۶۰۳۰۰.۱۱روز قبل
۲۵,۷۳۰۸۰۰.۳۱۲ روز پیش

 

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۰۱ درصدی، از ۲۵,۳۴۲ (بیست و پنج هزار و سیصد و چهل و دو ) تومان به ۲۵,۳۴۵ (بیست و پنج هزار و سیصد و چهل و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)
مقدار تغییر
درصد تغییر
تاریخ

۲۵,۳۴۵
۳
۰.۰۱
۱۱:۰۹

۲۵,۳۴۲
۶
۰.۰۲
روز قبل

۲۵,۳۳۶
۸۷
۰.۳۴
۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۳۱,۵۷۴ (سی و یک هزار و پانصد و هفتاد و چهار ) تومان قیمت خورد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

 

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

 

۳۱,۵۷۴

۰

۰

۱۰:۴۹

 

۳۱,۵۷۴

۳۷

۰.۱۱

روز قبل

 

۳۱,۵۳۷

۲۰۳

۰.۶۴

۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۳۴,۷۹۴ (سی و چهار هزار و هفتصد و نود و چهار ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند 

 

قیمت (تومان) 

مقدار تغییر 

درصد تغییر 

تاریخ 

 

۳۴,۷۹۴ 

۰ 

۰ 

۱۰:۴۹ 

 

۳۴,۷۹۴ 

۴۱ 

۰.۱۱ 

روز قبل 

 

۳۴,۷۵۳ 

۲۴۴ 

۰.۷ 

۲ روز پیش 

قیمت دلار کاهش یافت امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱/قیمت درهم امارات (حواله) امروز

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

درهم امارات (حواله)، امروز به ۷,۱۶۰ (هفت هزار و یکصد و شصت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)

 

 

قیمت (تومان)

 

مقدار تغییر

 

درصد تغییر

 

تاریخ

 

 

۷,۱۶۰

 

۵۸

 

۰.۸۱

 

۱۱:۱۰

 

 

۷,۱۰۲

 

-۴۸

 

-۰.۶۸

 

روز قبل

 

 

۷,۱۵۰

 

-۳۰

 

-۰.۴۲

 

۲ روز پیش

 

قیمت دلار کاهش یافت امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱/قیمت درهم امارات (حواله) امروز

 

قیمت لیر ترکیه امروز

همچنین لیر ترکیه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۳,۵۰۰ (سه هزار و پانصد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا، امروز به ۲۰,۱۰۵ (بیست هزار و یکصد و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با افزایش ۰.۴۹ درصدی، از ۲۰,۰۰۰ (بیست هزار) تومان به ۲۰,۱۰۰ (بیست هزار و یکصد ) تومان رسید.

لینک منبع: قیمت دلار کاهش یافت امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱/قیمت درهم امارات (حواله) امروز _ نیوز

https://www.news.ir/344458/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9/

خبر اقتصادی