قیمت دلار امروز یکشنبه ۲۹ /۰۴/ ۹۹ | خیز دلار برای فتح کانال ۲۶ هزار تومان – نیوزبازتاب خبر news.ir

قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران

 قیمت خرید دلار آمریکا: ۲۲,۳۰۰ تومان

 قیمت فروش  دلار آمریکا: ۲۳,۱۰۰ تومان  

 قیمت خرید یورو: ۲۴,۶۰۰ تومان 

 قیمت فروش  یورو: ۲۵,۴۰۰ تومان  

 

 

*** این خبر با تغییر نرخ‌های بازار به روز رسانی خواهد شد ***

لینک منبع: قیمت دلار امروز یکشنبه ۲۹ /۰۴/ ۹۹ | خیز دلار برای فتح کانال ۲۶ هزار تومان – نیوز

https://www.news.ir/118285/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B9-%DB%B0%DB%B4-%DB%B9%DB%B9-%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D9%84%D8%A7/

خبر اقتصادی