قیمت دلار امروز سه شنبه ۳۱ /۰۴/ ۹۹ | ادامه روند ریزشی دلار / صرافی ملی قیمت دلار را ۲۰۰۰ تومان کاهش داد – نیوزبازتاب خبر news.ir

قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران

 قیمت خرید دلار آمریکا: ۱۹,۹۰۰ تومان  (-۱,۷۰۰) 

 قیمت فروش  دلار آمریکا: ۲۰,۶۰۰ تومان  (-۲,۰۰۰) 

 قیمت خرید یورو: ۲۲,۹۰۰ تومان  (-۱,۲۰۰) 

 قیمت فروش  یورو: ۲۳,۶۰۰ تومان  (-۱,۵۰۰) 

*** این خبر با تغییر نرخ‌های بازار به روز رسانی خواهد شد ***

لینک منبع: قیمت دلار امروز سه شنبه ۳۱ /۰۴/ ۹۹ | ادامه روند ریزشی دلار / صرافی ملی قیمت دلار را ۲۰۰۰ تومان کاهش داد – نیوز

https://www.news.ir/120883/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B1-%DB%B0%DB%B4-%DB%B9%DB%B9-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1/

خبر اقتصادی