قیمت دلار امروز دوشنبه ۳۰ /۰۴/ ۹۹ | ریزش ۱۸۶۰ تومانی دلار در بازار تهران – نیوزبازتاب خبر news.ir

قیمت دلار امروز دوشنبه 30 /04/ ۹۹ | ریزش 1860 تومانی دلار در بازار تهران

اقتصادنیوز؛ قیمت دلار در بازار تهران امروز با کاهش ۸.۲۳ درصدی، از ۲۴,۴۶۰ (بیست و چهار هزار و چهارصد و شصت ) تومان به ۲۲,۶۰۰ (بیست و دو هزار و ششصد ) تومان رسید.

لینک منبع: قیمت دلار امروز دوشنبه ۳۰ /۰۴/ ۹۹ | ریزش ۱۸۶۰ تومانی دلار در بازار تهران – نیوز

https://www.news.ir/119786/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B0-%DB%B0%DB%B4-%DB%B9%DB%B9-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DB%B1%DB%B8/

خبر اقتصادی