قیمت خودرو لحظه ای در حال تغییر است/کاهش قیمت در راه است؟ – نیوزبازتاب خبر news.ir

قیمت خودرو لحظه ای در حال تغییر است/کاهش قیمت در راه است؟


اقتصاد نیوز :

بازار خودرو که از ۲۰ شهریور ماه استارت افزایش قیمت را زده بود دراواخر ماه گذشته کمی ثبات قیمت و در برخی موارد اندک کاهش قیمت را تجربه کرد اما با ورود به مهرماه قیمت ها در این بازار این بار با سرعتی دوبرابر دوباره صعودی شد.

لینک منبع: قیمت خودرو لحظه ای در حال تغییر است/کاهش قیمت در راه است؟ – نیوز

https://www.news.ir/203651/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4/

خبر اقتصادی