قطع برنامه‌های عادی تلویزیونی کویت؛ پخش قرآن از همه شبکه‌ها – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوزمنابع کویتی می‌گویند تلویزیون این کشور برنامه‌های عادی خود را قطع کرده و در حال پخش آیاتی از قرآن کریم است. بر اساس نظر برخی ناظران این امر می‌تواند نشانه‌ای مبنی بر درگذشت امیر کویت باشد.

 

لینک منبع: قطع برنامه‌های عادی تلویزیونی کویت؛ پخش قرآن از همه شبکه‌ها – نیوز

https://www.news.ir/207815/%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%9B-%D9%BE/

خبر اقتصادی