قدرت‌نمایی اردوغان و پوتین /ساخت یک بندر در روسیه برای تقویت تجارت با ایران /الزامات بازگشت کوپن /پیشخوان – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش افکارنیوز،

مهمترین تیتر‌های  روزنامه‌های اقتصادی  دوشنبه ۱۳ مردادماه به بیان مسائلی همچون فراوانی کالاهای اساسی علیرغم گرانی، شاخص بورس ۲ میلیونی شد، افزایش ۲۰ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق، بی اعتنایی دولت به انضباط مالی، می پردازد.

اخبار اقتصادی- همچنین سرگردانی تجار برنج،  نقش بانک ها در گرانی مسکن ، الزامات بازگشت کوپن ، سقف بی برنامگی بالای سر مردم، در بازار ارز چه می گذرد؟،  از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۱۳ مرداد به شرح زیر است:

فراوانی کالاهای اساسی علیرغم گرانی/ در بازار ارز چه می گذرد؟/ نقش بانک ها در گرانی مسکن

فراوانی کالاهای اساسی علیرغم گرانی/ در بازار ارز چه می گذرد؟/ نقش بانک ها در گرانی مسکن

فراوانی کالاهای اساسی علیرغم گرانی/ در بازار ارز چه می گذرد؟/ نقش بانک ها در گرانی مسکن

فراوانی کالاهای اساسی علیرغم گرانی/ در بازار ارز چه می گذرد؟/ نقش بانک ها در گرانی مسکن

فراوانی کالاهای اساسی علیرغم گرانی/ در بازار ارز چه می گذرد؟/ نقش بانک ها در گرانی مسکن

فراوانی کالاهای اساسی علیرغم گرانی/ در بازار ارز چه می گذرد؟/ نقش بانک ها در گرانی مسکن

فراوانی کالاهای اساسی علیرغم گرانی/ در بازار ارز چه می گذرد؟/ نقش بانک ها در گرانی مسکن

فراوانی کالاهای اساسی علیرغم گرانی/ در بازار ارز چه می گذرد؟/ نقش بانک ها در گرانی مسکن

فراوانی کالاهای اساسی علیرغم گرانی/ در بازار ارز چه می گذرد؟/ نقش بانک ها در گرانی مسکن

فراوانی کالاهای اساسی علیرغم گرانی/ در بازار ارز چه می گذرد؟/ نقش بانک ها در گرانی مسکن

فراوانی کالاهای اساسی علیرغم گرانی/ در بازار ارز چه می گذرد؟/ نقش بانک ها در گرانی مسکن

فراوانی کالاهای اساسی علیرغم گرانی/ در بازار ارز چه می گذرد؟/ نقش بانک ها در گرانی مسکن

فراوانی کالاهای اساسی علیرغم گرانی/ در بازار ارز چه می گذرد؟/ نقش بانک ها در گرانی مسکن

فراوانی کالاهای اساسی علیرغم گرانی/ در بازار ارز چه می گذرد؟/ نقش بانک ها در گرانی مسکن

 

لینک منبع: قدرت‌نمایی اردوغان و پوتین /ساخت یک بندر در روسیه برای تقویت تجارت با ایران /الزامات بازگشت کوپن /پیشخوان – نیوز

https://www.news.ir/134961/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%86/

خبر اقتصادی