فیلم| پشت پرده انفجار مهیب در بیروت چیست؟ – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصاد نیوز؛حسن رویوران، کارشناس امور بین‌الملل،در شبکه خبر گفت : نیترات آمونیوم اصلا در لبنان کاربردی نداشته است که انبار شود و در سالهای پیش نه به مزایده گذاشته شده و نه معدوم شده است . سعد حریری و مسئولین دوران او باید پاسخگوی این شبهات باشند.

لینک منبع: فیلم| پشت پرده انفجار مهیب در بیروت چیست؟ – نیوز

https://www.news.ir/139808/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/

خبر اقتصادی