فیلم| هرآنچه از توافق ۲۵ساله ایران و چین می‌دانیم – نیوزبازتاب خبر news.ir

فیلم| هرآنچه از توافق ۲۵ساله ایران و چین می‌دانیم

با چین تا ۲۰۴۵

اقتصادنیوز: هیئت دولت در نشست اول تیرماه پیش‌نویس سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین را تصویب کرد و به وزارت خارجه ماموریت داد با رایزنی با طرف چینی جزئیات آن را برای تصویب نهایی تدوین کند.

لینک منبع: فیلم| هرآنچه از توافق ۲۵ساله ایران و چین می‌دانیم – نیوز

https://www.news.ir/122369/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%B1%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DB%B2%DB%B5%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86/

خبر اقتصادی