فیلم| طعنه سریال آقازاده به ابر بدهکار بانکی که خودش سرمایه دار عمده بانک بود – نیوزبازتاب خبر news.ir


اقتصاد نیوز :

پرونده فساد یکی از دانه درشتان اقتصادی و ماجرای سهام‌داری در بانک معروف ، سوژه قضایی جدید طرح شده در سریال آقازاده بوده است.

.rating-news clearbox {display: none;}

نوشته فیلم| طعنه سریال آقازاده به ابر بدهکار بانکی که خودش سرمایه دار عمده بانک بود اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: فیلم| طعنه سریال آقازاده به ابر بدهکار بانکی که خودش سرمایه دار عمده بانک بود – نیوز

https://www.news.ir/135345/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B7%D8%B9%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8/

خبر اقتصادی