فیلم| شباهت انفجار بزرگ بیروت با حادثه هیروشیما – نیوزبازتاب خبر news.ir


اقتصاد نیوز :

در ویدئویی که در ادامه تماشا می‌کنید مقایسه‌ای بین شدت انفجار بیروت با انفجارهای اتمی هیروشیما و ناکازاکی شده است.

.rating-news clearbox {display: none;}

نوشته فیلم| شباهت انفجار بزرگ بیروت با حادثه هیروشیما اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: فیلم| شباهت انفجار بزرگ بیروت با حادثه هیروشیما – نیوز

https://www.news.ir/139495/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%87/

خبر اقتصادی