فیلم تکان دهنده از کشته شدگان انفجار بزرگ بیروت/ هشدار: حاوی صحنه های دلخراش است – نیوزبازتاب خبر news.ir

برخی منابع از کشته و زخمی شدن شمار زیادی از افراد در این انفجار خبر می دهند. همزمان منابعی نیز انفجار بیروت را ناشی از وقوع دو انفجار پی در پی در یک انبار مواد محترقه و مواد شیمیایی در بندر بیروت اعلام کرده اند. با این حال هنوز ماهیت دقیق این انفجار مشخص نشده

لینک منبع: فیلم تکان دهنده از کشته شدگان انفجار بزرگ بیروت/ هشدار: حاوی صحنه های دلخراش است – نیوز

https://www.news.ir/137683/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B2/

خبر اقتصادی