فوری:ترامپ از بیمارستان مرخص شد/ سکوت محض رئیس جمهور آمریکا در برابر خبرنگاران – نیوزبازتاب خبر news.ir

به هنگام خروج از بیمارستان خبرنگار فریاد زد “چند نفر از کارکنان ایمن هستند؟” که ترامپ در پاسخ تنها به تشکر اکتفا کرد.

پس از آن در حالی که ترامپ علامت پیروزی را نشان می‌داد، خبرنگار فریاد زد “آیا فکر می‌کنی سوپر ستاره هستی” که ترامپ بدون اظهار نظری سوار بر خودرو خود شد.

لینک منبع: فوری:ترامپ از بیمارستان مرخص شد/ سکوت محض رئیس جمهور آمریکا در برابر خبرنگاران – نیوز

https://www.news.ir/216494/%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%AD/

خبر اقتصادی