فرصتی دیگر به داوطلبان کنکور پزشکی – نیوزبازتاب خبر news.ir

فرصتی دیگر به داوطلبان کنکور پزشکی

اقتصادنیوز: مرکز سنجش آموزش پزشکی در اطلاعیه ای اعلام کرد: در راستای تکریم داوطلبانی که به هر دلیلی موفق به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون خود نشده اند، قصد دارد برای آخرین بار مهلت ۲ ساعته ای را به آنان اختصاص دهد.

لینک منبع: فرصتی دیگر به داوطلبان کنکور پزشکی – نیوز

https://www.news.ir/130455/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C/

خبر اقتصادی