غلامحسین تکمیل‌همایون درگذشت – نیوزبازتاب خبر news.ir

این جغرافی‌دان که چندین بار جایزه تهران‌پژوهی را به خود اختصاص داده، تلاش‌های بسیاری در حوزه پژوهش و تهران‌شناسی داشته است.

غلامحسین تکمیل‌همایون، برادر ناصر تکمیل‌همایون، تهران‌شناس و قزوین‌شناس، سرشناس کشورمان بود.

لینک منبع: غلامحسین تکمیل‌همایون درگذشت – نیوز

https://www.news.ir/214856/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA/

خبر اقتصادی