غرامت سنگین یک خودرو ساز برای کیسه هوا – نیوزبازتاب خبر news.ir

غرامت سنگین یک خودرو ساز برای کیسه هوا


اقتصاد نیوز :

خودرو سازی هوندا قبول کرد برای توقف تحقیقات اغلب ایالت‌های آمریکا در زمینه استفاده از کیسه‌های هوای مرگبار تاکاتا در وسایل‌نقلیه این خودروساز، غرامت ۸۵ میلیون دلاری را پرداخت کند

لینک منبع: غرامت سنگین یک خودرو ساز برای کیسه هوا – نیوز

https://www.news.ir/164273/%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7/

خبر اقتصادی