عکس جنجالی مکرون در بیروت/ جوانی که بی توجه به کرونا امانوئل را بغل کرد – نیوزبازتاب خبر news.ir


اقتصاد نیوز :

بعد از انفجار بزرگ در بیروت، رئیس جمهور فرانسه به این کشور سفر کرد. یک جوان لبنانی امانوئل مکرون را پس از بازدید وی از خرابی های بیروت در آغوش گرفت.

لینک منبع: عکس جنجالی مکرون در بیروت/ جوانی که بی توجه به کرونا امانوئل را بغل کرد – نیوز

https://www.news.ir/140383/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA/

خبر اقتصادی