عکسی از مهدی کروبی روی تخت بیمارستان – نیوزبازتاب خبر news.ir

پس از یک دهه، تصویر مهدی کروبی روی صفحه نخست یک روزنامه اعتماد چاپ شد.

.rating-news clearbox {display: none;}

نوشته عکسی از مهدی کروبی روی تخت بیمارستان اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: عکسی از مهدی کروبی روی تخت بیمارستان – نیوز

https://www.news.ir/205511/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/

خبر اقتصادی