عکسی از خودروی نمایندگان ادوار مختلف مجلس – نیوزبازتاب خبر news.ir

عکسی از خودروی نمایندگان ادوار مختلف مجلس


اقتصاد نیوز :

مجلس شورای اسلامی در ابتدای هر دوره، خودروهایی را در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد. روال بر این است که نمایندگان در طول دوره نمایندگی خود برای امور مختلف از این خودروها استفاده می‌کنند و در پایان دوره نیز این خودروها با قیمت مناسب به خود نمایندگان واگذار می‌شود. در صورتی که نماینده‌ای تمایل به خرید نداشت، خودروها از طریق مزایده به فروش می‌رسند.

لینک منبع: عکسی از خودروی نمایندگان ادوار مختلف مجلس – نیوز

https://www.news.ir/202433/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D9%85/

خبر اقتصادی