علت آتش سوزی بازار پردیس کیش اتصال سیم برق اسپیلیت اعلام شد – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از  شبکه خبر درپی شدت آتش سوزی در بازار پردیس ۱ ، بخشی از این بازار تخریب شد.

آتش سوزی همچنان ادامه دارد و درحال پیشروی به دیگر قسمتهای بازار است. آتش سوزی به دلیل اتصال سیم برق اسپیلیت رخ داده و با انتقال به غرفه پوشاک شدت گرفته است.

لینک منبع: علت آتش سوزی بازار پردیس کیش اتصال سیم برق اسپیلیت اعلام شد – نیوز

https://www.news.ir/142326/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A8/

خبر اقتصادی