عجیب و غریب ترین برنامه خواب جهان مربوط به کدام ستاره فوتبال است؟ + برنامه – نیوزبازتاب خبر news.ir

 عجیب و غریب ترین برنامه خواب جهان مربوط به کدام ستاره فوتبال است؟ + برنامه

اقتصادنیوز: ستاره تیم فوتبال یوونتوس در طول شبانه روز برنامه عجیب و غریبی را برای خود در نظر گرفته است و او بیشترین زمان خود را صرف تمرینات ورزشی می کند و تنها ۷ ساعت و ۳۰ دقیقه می خوابد.

لینک منبع: عجیب و غریب ترین برنامه خواب جهان مربوط به کدام ستاره فوتبال است؟ + برنامه – نیوز

https://www.news.ir/123518/%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7/

خبر اقتصادی