ظن عراقچی به نیت شک دار آمریکایی ها – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس: سیدعباس عراقچی در مصاحبه تلویزیونی با «طلوع نیوز» افغانتسان گفت که تهران مخالف صلح در افغانستان نیست، اما آنچه که آمریکا با طالبان به راه انداخته‌ معامله با این گروه است.

ادامه دارد

 

لینک منبع: ظن عراقچی به نیت شک دار آمریکایی ها – نیوز

https://www.news.ir/119007/%D8%B8%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7/

خبر اقتصادی