ضربه جانانه وزارت اطلاعات به سیستم اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل – نیوزبازتاب خبر news.ir

ضربه جانانه وزارت اطلاعات به سیستم اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل


اقتصادنیوز :

جمشید شارمهد انقدر به پوشش خود در آمریکا مطمئن بود که می گفت جای من در طبقه ششم FBI آمریکاست اما حالا امروز در خود را در چنگال سربازان‌گمنام جمهوری اسلامی ایران می‌بیند.

لینک منبع: ضربه جانانه وزارت اطلاعات به سیستم اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل – نیوز

https://www.news.ir/133877/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B7%D9%84/

خبر اقتصادی