صدور فرمان آزمایش کرونا برای کارکنان کاخ سفید – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز، تارنمای پلیتیکو دوشنبه شب به نقل از یک منبع آگاه ‌نوشت: دستور انجام آزمایش کرونا برای کارکنان دفتر اجرایی دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا صادر شده است. 

لینک منبع: صدور فرمان آزمایش کرونا برای کارکنان کاخ سفید – نیوز

https://www.news.ir/136424/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9/

خبر اقتصادی