صادق زیباکلام کاندیدای ریاست جمهوری می شود؟ – نیوزبازتاب خبر news.ir

صادق زیباکلام کاندیدای ریاست جمهوری می شود؟


اقتصاد نیوز :

زیبا کلام گفت: به همه افرادی که از همین حالا در سودای ریاست‌جمهوری به‌سر می‌برند هم می‌گویم از همین حالا فکر پاستور را از سر بیرون کنند تا شرمنده مردم نشوند.

لینک منبع: صادق زیباکلام کاندیدای ریاست جمهوری می شود؟ – نیوز

https://www.news.ir/163090/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85/

خبر اقتصادی