صادرات نفت کردستان عراق به ترکیه متوقف شد – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش افکارنیوز،

حمله به خطوط ویژه نفتی کردستان عراق در ۲۸ اکتبر صورت گرفت و حکومت اقلیم این حمله را اقدامی تروریستی اعلام و به شدت آن را محکوم کرد.

 دولت کردستان عراق با انتشار بیانیه‌ای افزود که چنین اقداماتی باعث پیچیده شدن مسائل در اقلیم و به طور کلی منطقه می‌شود.

اقلیم کردستان عراق تهدید کرد که به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد که منافع آن مورد تهدید و خطر قرار گیرد.

در این بیانیه تاکید شده است که تحقیقات برای کشف عاملان این حمله تروریستی ادامه دارد.

 

لینک منبع: صادرات نفت کردستان عراق به ترکیه متوقف شد – نیوز

https://www.news.ir/247644/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81/

خبر اقتصادی