شنبه آینده خرید تضمینی زعفران آغاز می‌شود – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش افکارنیوز،

کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی اظهار گرد: با حمایتی که توسط سازمان برنامه و بودجه و پیگیری سازمان تعاون روستایی انجام شد،  از شنبه مورخ ۱۷ آبان ماه خرید حمایتی زعفران شروع خواهد شد.

وی افزود: زعفران نگین به قیمت ۱۳ میلیون و پوشال با ۱۱ میلیون تومان مورد حمایت قرار خواهند گرفت. کشاورزان می توانند در بازار  با قیمت های متفاوت خرید و فروش انجام دهند. در استان خراسان هم مراکز خرید کامل مشخص شده است.

خاوازی گفت: ۳۰ درصد از مبلغ کل قرارداد در لحظه به کشاورزان تقدیم و مابقی با اقساط تحویل داده می شود. محصولات در انبار به صورت امانی در اختیار ماست و طی ۳ ماه وقت دارند، می تواند محصول خود را بفروشد.

او گفت: پس از سه ماه تعاون روستایی کالا را به فروش خواهند رساند و صرف صادرات خواهد شد و فقط یک درصد صرف داخل آن هم برای تولید فرآورده استفاده خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: منابع حاصل به صندوق حمایت از زعفران‌کاران برخواهد گشت. تا در شرایط خاص به زعفران کاران کمک کند.

 

لینک منبع: شنبه آینده خرید تضمینی زعفران آغاز می‌شود – نیوز

https://www.news.ir/249566/%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C/

خبر اقتصادی