شمارش معکوس برای حمله اسرائیل به لبنان – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصاد نیوز: بنابر اعلام سایت النشره، ارتش اسرائیل یک بالون جاسوسی را بر فراز شهرک مرزی “حولا” در هم‌جواری فلسطین اشغالی در نقطه العباد به مدت ۱۵ دقیقه فرستاد. به رغم این اتفاق طول خط مرزی شاهد آرامش شکننده است.

 

لینک منبع: شمارش معکوس برای حمله اسرائیل به لبنان – نیوز

https://www.news.ir/133669/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/

خبر اقتصادی