شرط جدید اعمال مالیات با نرخ صفر – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، جزئیات لایحه دولت در خصوص افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران، از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم نشان میدهد،‌ شرط اعمال مالیات با نرخ صفر با نرخ صفر بر بخشی از سود سال ۹۸، افزایش سرمایه شرکتها حاضر در بازار سرمایه از محل صرف سهام است.

بر این اساس  شرکتهای پذیرفته شده در بورس که در سال۱۳۹۹ نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم اقدام نمایند و حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه را به مرجع ثبت شرکتها تصمیم نمایند تا سقف ۲۰ درصد مبلغ افزایش سرمایه مذکور از سود سال ۹۸ آنها، منوط به ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه مشمول مالیات به نرخ صفر میشود.

مالیات , وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران , بورس اوراق بهادار تهران ,

لینک منبع: شرط جدید اعمال مالیات با نرخ صفر – نیوز

https://www.news.ir/127285/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B5%D9%81%D8%B1/

خبر اقتصادی