شاخه زیتون در کام مرگ – نیوزبازتاب خبر news.ir

 شاخه زیتون در کام مرگ


اقتصاد نیوز :

سرانجام نوبت به نمایش انتخاباتی رسید که دولت ترامپ ماه‌ها برای آن برنامه‌ریزی کرده بود؛ جشن توافق عادی‌سازی روابط میان امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی در کاخ سفید.

لینک منبع: شاخه زیتون در کام مرگ – نیوز

https://www.news.ir/191402/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%DA%AF/

خبر اقتصادی